Raadpleging en huisbezoek

Raadpleging

 • Wij werken enkel op afspraak.
 • 1 afspraak = 1 persoon. Zo kan de dokter voldoende tijd voorzien, en blijven de wachttijden voor de andere patiënten beperkt.
 • Houd rekening met de vooropgestelde tijdsduur.
 • Indien je toch niet aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak, gelieve deze te annuleren. Zo kan de dokter iemand in jouw plaats verder helpen.
 • Als er in de online agenda geen afspraak meer vrij is, lukt het meestal wel om telefonisch nog een afspraak te krijgen.

Wanneer boekt u best een dubbele afspraak?

 • 2 personen = 2 afspraken
 • u bent een nieuwe patiënt
 • opmaken medisch dossier
 • u heeft nood aan een langer gesprek
 • 7de dagonderzoek
 • plaatsen van een spiraaltje
 • verzekeringsonderzoek
 • pre-operatieve onderzoeken met ECG (hartfilmpje)
 • uitgebreid sportmedisch onderzoek met ECG
 • longfunctie-onderzoek

Huisbezoek

Een huisbezoek dient u steeds telefonisch (0467/005220) aan te vragen, bij voorkeur voor 10h00.

Probeer altijd in de mate van het mogelijke naar de raadpleging te komen. De onderzoeksomstandigheden in het kabinet laten een betere en efficiëntere zorg toe.