Huisregels Manus

Om de praktijk zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben we enkele huisregels opgesteld.

We proberen altijd op tijd te werken, maar het kan altijd dat de therapeut 10 minuutjes uitloopt. Dit proberen we zo veel mogelijk te vermijden, maar soms is het niet anders. Om alles vlot te laten verlopen vragen we het volgende:

– Probeer altijd op tijd te komen, zo kunt u in de eerste plaats ook even tot rust komen in wachtzaal en kan de therapeut u het volle halfuur behandelen. Komt u te laat, dan zal de behandeling niet langer duren of in sommige gevallen niet meer doorgaan.

– Heeft u een specifieke vraag voor de therapeut, stel die in het begin van de consultatie en niet op het einde. Zo vermijden we dat de consultatie uitloopt en de vlotte gang van zaken in het gedrang komt.

– Bij de eerste consultatie, gelieve mee te brengen: voorschrift van de arts, identiteitskaart, eventuele verslagen van de medische beeldvorming (MRI, RX, echo, …), eventuele gegevens van de verzekering en gemakkelijke kledij.

– Gelieve bij verlet altijd 24 uur op voorhand af te bellen. Zo kan iemand anders opgebeld en behandeld worden. Belt u binnen de 12 uur af zonder geldige reden of komt u niet opdagen, dan zal de behandeling in rekening gebracht worden.

– Bent u reeds bij een andere therapeut geweest, gelieve dit te melden aan de therapeut. Dit is noodzakelijk voor een correcte administratieve afhandeling met de mutualiteit.

– De betaling gebeurt telkens na 3 consultaties en kan gebeuren via bancontact (app op de gsm), cash of via overschrijving.

-In geval van nalatigheid van betaling zal terugvordering via de gerechtelijke weg verlopen.