Handrevalidatie

Mijn stokpaardje!

Vanwaar mijn interesse in de handrevalidatie? Hiervoor moet ik een quote gebruiken van een chirurg waaraan ik de vraag stelde: “Waarom de specialisatie handchirurgie?”, waarop zijn antwoord was: “Wat maakt een mens, meer mens, dan zijn handen!?”

De hand is een uniek iets en vereist bij een trauma, blessure of overbelasting ook een unieke behandeling. Het zit zo vernuftig in elkaar dat er gemakkelijk iets fout kan lopen in haar functie. Daarom is het belangrijk dat een adequate behandeling noodzakelijk is om uw (geblesseerde) hand een zo gezond mogelijke toekomst te garanderen. Een goede communicatie met de chirurg/arts vind ik daarom een must zodat snel gehandeld kan worden in kritieke situaties. Daarom heb ik goede verstandhouding met de chirurgen en ambulante dienst handrevalidatie uit Gasthuisberg en het Heilig Hart ziekenhuis.

Een handletsel gaat gepaard met een intensieve revalidatie. Daarom werk ik graag op de volgende manier: een halfuur intensief (in respect naar de pijngrenzen van de patiënt) manueel werken en nadien een kwartier – halfuurtje oefenen. Jammer genoeg gaat een revalidatie van de hand niet zonder oefentherapie. Dus hou er rekening mee dat je altijd minstens 45 minuten aan het werk zult zijn. Naast de revalidatie probeer ik altijd zoveel mogelijk uitleg te geven over de werking van de hand en het letsel dat u heeft!

Ter aanvulling van de handrevalidatie vervaardig ik ook spalken om de therapie buiten de praktijk verder te zetten. Op maat gemaakte spalken uit thermoplastisch materiaal hebben keer op keer al hun nut bewezen.

Geen revalidatie zonder oefentherapie!

Naast het lichamelijke schenk ik ook aandacht aan het psychologische. Dat een hand een mens maakt, is logisch. Maar wat als die hand plots niet meer functioneert!? Een ernstig letsel brengt ook een psychologische ballast met zich mee en daar moet zeker en vast ook de nodige aandacht aan geschonken worden. De revalidatie met een lach én een traan!