Contact

Wenst u een afspraak te maken?
Kinesist: bij voorkeur telefonisch of online.
Huisarts: bij voorkeur online.
Yelina Vranckx: bij voorkeur telefonisch of online.

Wenst u informatie, neem dan gerust telefonisch contact op. Of stuur uw vraag via e-mail of het onderstaande contactformulier.

Telefoon:

Kinesist: 0485/0800.69
Huisarts: 0467/005.220
Yelina Vranckx:  0486/627.914 

E-mail:

info@praktijklindenbos.be

Huisartsen: huisartsen@praktijklindenbos.be

Kinesisten: manus@praktijklindenbos.be
Cédric Mallé: cedric@praktijklindenbos.be
Liese Gerardi: liese@praktijklindenbos.be
Kristof Servranckx: kristof@praktijklindenbos.be

Yelina Vranckx: yelina@praktijklindenbos.beVoor praktische vragen kan je ons een e-mail sturen (NIET voor medische vragen, attesten of voorschriften!)

Eenvoudig betalen met de Payconiq by Bancontact-app

Instructies en link om de app te downloaden: https://www.payconiq.be/nl/particulier

Contactformulier


Info Praktijk Lindenbos    GDPR

    Bescherming van persoons- en gezondheidsgegevens.

    Praktijk Lindenbos hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Praktijk Lindenbos houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door praktijk Lindenbos, enkel voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

    In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van praktijk Lindenbos zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.