Attesten, formulieren en voorschriften

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Geneesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien. De huisarts kan dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten afleveren en niet op telefonische aanvraag.

Voor het invullen van attesten maak je dus best een afspraak. De dokter mag alleen attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.

Ook voorschriften kunnen enkel tijdens de raadpleging worden opgemaakt. Voor nieuwe medicatie dien je altijd op raadpleging te komen. Voor de verlenging van chronische medicatie worden tijdens de raadpleging voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat een nieuw medisch onderzoek nodig is.